Філологічний аналіз тексту

Осінь викопаної в землі. Саме на цьому місці, відповідно до міфу, і з'явився очерет, який повідав миру правду. З обліком цього міфологічного підтексту образ очерету здобуває ще один зміст: це знак збереженого в таємниці слова, що покликано возвестить істину. «Міф про очерет... проектує в Ахматової на її власні потаєні вірші "реквиемной" тематики... "Очерет" для неї став символом забороненої поезії, крамольної істини»1.
Отже, у процесі філологічного аналізу тексту необхідно враховувати системність образних засобів, їхня співвіднесеність із сюжетом, зображуваним миром і один з одним, установлювати їх межтекстовые зв'язку, що виявляють додаткові змісти.
Розглянемо систему словесних образів на матеріалі оповідання И.С.Тургенєва «Бежин луг».
«Бежин луг» И.С.Тургенєва: образний лад тексту

Оповідання И. С. Тургенєва «Бежин луг» займає особливе місце в композиції «Записок мисливця», однак саме він «найбільше піддавався перекручуванню в критику»2. Інтерпретації цього оповідання різні й часто протипоставлені один одному. Так, з точки зору В. Стоюнина, це оповідання про селянських дітей, що живуть «в неосвіченому середовищу», «які зробилися нещасними від свого помилкового відносини до «природи»3; на думку ж сучасних дослідників, це добуток, у якому «російський селянський мир - селянські діти - показаний не тільки в його знедоленості, але також у його обдарованості й духовній красі»4. Сприйняття тексту поглиблює звертання до його образного ладу.
Особливістю композиції тексту є прийом обрамлення: він починається картиною прекрасного липневого дня, в описі якого концентруються слова з семою 'світло', і завершується образом ранкового «молодого гарячого світла». Образ світла - наскрізний образ оповідання. У семантичній композиції тексту йому протипоставлені 'морок', 'темрява' (морок боровся зі світлом). Пейзаж, що відкриває оповідання, насичений тропами:

Із самого раннього ранку небо ясно; ранкова зоря не палає пожежею: вона розливається лагідним рум'янцем. Сонце - не огнисте, не розпечене, як під час пекучої посухи, не багряні-багряну-багряна-багряний-тьмяно^-багряне, як перед бурою, але світле й приветно променисте, - мирно спливає під вузькою й довгою хмаринкою... [81]

Троп завжди створює «принципово нову й парадоксальну семантичну ситуацію»5, творить особливу художню реальність. Словесні образи, відкриваюче оповідання «Бежин луг», по-перше, переносять на мир природи антропоморфні ознаки, по-друге, неоднорідні: вони являють собою серію образів, протипоставлених один одному (порівн. бура, пожежа, посуха - лагідний рум'янець, приветно променисте сонце). Ті самі предмети мовлення (сонце, зоря) мають різні образні відповідності. У тексті формується семантична опозиція 'грізне, вороже' - 'тихе, мирне'. У природі виявляються не тільки антропоморфні ознаки, але й ознаки, що загрожують людині. Образ сонця й, ширше, вогню виявляється амбівалентним: з одного боку, це грізна стихія, з іншого боку - стихія, що несе світло, тепло й очищення. Мотив єдності людини й природи, що розвивається на початку оповідання уособленнями, переміняється мотивом настання мороку, ночі, в описі яке актуалізуються змісти 'таємничість', 'тривога', 'небезпека'. Первісна гармонія у відносинах людини й природи виявляється
1 Кихней Л. Г. Поезія Ганни Ахматовій. Таємниці ремесла. - М., 1997. - С. 99.
2 Тургенєв у школі. - М., 1981. - С. 14.
3 Стоюнин У. Про викладання російської літератури. - Спб., 1879. - С. 117.
4 Тургенєв И. С. Поли. собр. соч. і листів: В 30 т. - М, 1979. - Т. 3. - С. 465. [81]
5 Лотман Ю.М. Риторика // Праці по знакових системах. - Тарту, 1981. - Вып. 12.-С. 15. [82]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]