Філологічний аналіз тексту

Осінь зруйнованої. Саме нічний пейзаж відіграє особливу роль у створенні образно- символічного плану тексту.
Склад мовних засобів, що передають настання темряви, динамічний. Перші порівняння носять підкреслено побутовий характер: Мене негайно охопила неприємна, нерухлива вогкість, точно я ввійшов у льох; густа висока трава на дні долини, вся мокра, біліла рівною скатертиною.
Поступово в тексті зростає роль образних засобів, що передають емоційну напруженість оповідача й подчеркивающих таємничість навколишнього (якось моторошно, таємниче кружляючись, оксюморон смутно-ясне небо й т.п.). Метафоричне слововживання при цьому виступає як провідний принцип лексико-семантичної організації текстового фрагмента, див., наприклад, взаємодія порівняння й метафори:

Тим часом ніч наближалася й росла, як грозова хмара; здавалося, разом з вечірніми парами отовсюду піднімалася й навіть із височини лилася темрява.

Метафори й порівняння створюють певний експресивні-експресивну-експресивне-експресивна-емоційно^-експресАИний ореол навколо нейтральних одиниць контексту. Не випадково В.М. Жирмунський уважав «єдність емоційного тону» відмітною ознакою пейзажу в прозі И.С. Тургенєва. Воно створюється «поверненням деяких слів», «рясним уживанням емоційних прикметників-епітетів і дієслів», використанням «казкових епітетів» типу дивний, таинствен-[82]-ный, неясний, «синтаксичним паралелізмом словесних груп»1, повторами. Нічний пейзаж в оповіданні «Бежин луг» має всі ці ознаки, але разом з тим він характеризується особливим зображенням реалій, що поступово здобуває почасти гіперболічний характер. Це не стільки опис лісу середньої смуги Росії, скільки узагальнена передача найбільш характерних природних елементів простору, що розширюється. Порівн.:
З кожною миттю насуваючись, величезними клубами здіймав похмурий морок.
Я швидко отдернул занесену ногу й, крізь ледь прозорий сутінок ночі, побачив далеко під собою величезну рівнину. Широка ріка обгинала її уходящим від мене півколом... Пагорб, на якому я перебував, спускався раптом майже стрімким обривом...

В описі нічного пейзажу регулярно повторюються слова однієї лексико- семантичної групи: морок, темрява, імла, сутінок, які характеризуються стійким символічним ореолом2. Опис завершується образом «страшної безодні». Такий рух мовних коштів не випадково - у даному фрагменті тексту це форма вираження образно-символічного плану тексту: зовнішній (денний) мир приховує «безіменну безодню» ночі, перед якою зненацька виявляється оповідач. Людське «я» протиставляється природі - «вічної Изиде». Порівн.:
«Мені немає до тебе справи, - говорить природа людині, - я царюю, а ти клопочи про те, як би не вмерти»... Важко людині, істоті єдиного дня, учора породженому й уже сьогодні приреченому смерті, - важко йому виносити холодний, байдуже спрямований на нього погляд вічної Изиды... він почуває свою самітність, свою слабість, свою випадковість.
(И.С.Тургенєв. Поїздка в Полісся)3

Зустрівшись із селянськими дітьми, оповідач виявляється не тільки в іншому просторовому вимірі, але й в іншому часі. Образ ребенка в оповіданні многомерен і викликає в читача ряд асоціацій: дитинство характеризується особою чистотою й поетичністю світосприймання, це не тільки майбутнє народу, але й погляд в минуле людства.
1 Жирмунський В.М. Теорія літератури: Поетика. Стилістика. - Л., 1977. - З 49-51.
2 У поетичного мовлення слову темрява властиві семи 'безрадісне існування', 'стихія', 'хаос'.
3 Тургенєв И. С. Поли. собр. соч. і листів: В 30 т. - М., 1980. - Т. 5. - С. 130. [83]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]