Філологічний аналіз тексту

Осінь - Ну, ні, мені не треба. Дай вуж краще їй: вона така в нас добренька.

В одній з рецензій И.С. Тургенєв писав: «Як із цього роз'єднання й роздроблення, у якому, здається, все живе для себе, - як виходить саме та загальна, нескінченна гармонія, у якій, навпроти, усе, що існує, існує для іншого... і всі життя зливаються в одне світове життя, - це одна з тих "відкритих" таємниць, які ми всі й бачимо й не бачимо... Якщо тільки "через любов" можна наблизитися до природи, те ця любов повинна бути безкорислива...»1.
Таким чином, розгортання словесних образів виявляє в оповіданні «Бежин луг» три позиції в осмисленні проблеми «людина й природа»: [89]
- гармонічно світла природа відкрита людському «я», але їх безтурботне єдність обманчиво;
- людське «я» протипоставлене байдужої до нього й таємничої природі;
- людське «я» виділене із природи як частина «великого, стрункого цілого», наближення до якого можливо тільки «через любов».
Так протиріччя тези й антитезису дозволяється в синтезисе. Не випадково за оповіданням «Бежин луг» треба оповідання «Касян з Гарної Мечі», у якому «мандрівництво народне піднімається до правдошукацтва», а «близькість до природи уже безкорислива»2.

Основним етапам розвитку художньої ідеї3 відповідає в семантичної композиції добутку протиставлення - тріада «світло - морок- світло», а в зовнішньої композиції (архітектоніці) - його трехчастное будова. На початку оповідання, як уже» відзначалося, що домінує є образ світла, а лексичні засоби, використовувані в ньому, характеризуються загальними семантичними компонентами «лагідний», «мирний» (лагідний рум'янець, привітно променисте сонце, рівнаа синявий, мирно спливає, спокійно закотилося, зворушлива лагідність). Ці «обертони, змісту» (Б.А. Ларін) взаємодіють, однак, з іншими змістами, які актуалізуються в результаті вживання одиниць «пекуча посуха», «пожежа», «бура», «гроза»: образ безтурботно-світлої природи виявляється внутрішньо суперечливим, що підготовляє систему образів центральної частини оповідання. В їй; панують образи тьми, мороку, ночі, протипоставлені; образу світла. В останньої композиційної частини «морок» відступає, перемагає «світло»: полилися спершу червоні, потім червоні, золоті потоки молодого, гарячого світла. Усе заворушилося, прокинулося, запекло, зашуміло, заговорило.
Опису нічного й ранкового пейзажу виявляють при цьому; систему перекликів і перетворених відповідностей (нерухливе, темне дзеркало ріки - ріка, що соромливо синіла з-під туману, що рідіє), а звукообозначения доповнюються у тексті цветообозначениями, які співвідносяться з текстом першої частини. Оборотні образні засоби зв'язують різні природні сфери, різні мири, насамперед небо й землю, див., наприклад, образ-[90]-ную паралель «небо - ріка». Не випадково в тексті оповідання неодноразово повторюється образ дзеркала й розвивається мотив відбиття.
«Тургенєв лише в рідких випадках дозволяє собі дійсно повне ототожнення фактів зовнішньої природи з явищами духовного життя, - відзначив В.М. Жирмунський, - саме в таких місцях він уводить зм'якшуючі "здавалося", "як
1 Тургенєв И.С. Полн. собр. соч. і листів: В 30 т. - М., 1978. - Т. 4. - С. 517. [89]
2 Лебедєв Ю.В. «Записки мисливця» И.С.Тургенєва. - М., 1977. - С. 46.
3 Художня ідея оповідання принципово не сводима до «основної думки», вираженої схематично й елементарно. Складність идейно-эстетического змісту добутку проявляється в його фіналі - повідомленні про загибель Павла, чого не було в першому варіанті оповідання. Це «закінчення на нестійкому моменті. Як у музиці закінчення на домінанті» (Реформатський А.А. Досвід аналізу новелістичних композицій. - М., 1922). [90]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]