Філологічний аналіз тексту

Осінь СТРУКТУРА ОПОВІДАННЯ

Філологічний аналіз тексту неможливий без розглянута композиційно- мовної системи добутку й, соответствен' але, структури його оповідання. Поняття «структура оповідання» пов'язане з такими категоріями тексту, як оповідальна точка зору, суб'єкт мовлення, тип оповідання. У науково" літературі1 по цьому питанню неодноразово відзначалося, що оповідання може вестися з різних точок зору, причому в прозі XIX - XX вв. всі зростаючу роль в художньому текст грає точка зору персонажа. Фіксація оповідальної точки зору може бути пов'язана зі звертанням до мовлення її носія. У цьому випадку в тексті добутку встановлюється динамічне співвідношення різних субъектно- мовних планів, спостерігається кореляція мовлення оповідача й мовлення героїв, що може бути представлена в різних формах (пряма мовлення, напівпряме мовлення мальовнича непряме мовлення, внутрішнє мовлення, невласно-пряме мовлення). При відсутності ж засобів, що безпосередньо передають чуже мовлення, значимим для структури оповідання є відбір і послідовність компонентів опису, що мотивує точкою зору персонажа, його просторово; тимчасовою позицією; див., наприклад: Шлях Николки був довгий. У лавчонках і магазинах весело світилося, але не в усіх: деякі вже осліпли... Мимо Николки стрибнув назад чотириповерховий будинок трьома під'їздами; і у всіх трьох лупили двері поминутно... (М. Булгаков. Біла гвардія).
«Можливість виразити точку зору персонажа, не звертаючись до форм його мовлення, народжує розбіжність суб'єктної й стилістичної структур оповідання. Авторський, об'єктивний характер оповідання відносний, тому що лад мовлення не совпадав із суб'єктною віднесеністю оповідання. Авторське оповідання може бути двойственно залежно від того, із чиєю точкою зору воно співвіднесено - з точкою зору автора або з точкою зору персонажа... Якщо в оповіданні виражена точка зору автора, воно залишається повністю одноплановим і об'єктивним. Однак оповідання, об'єктивне за формою, може бути [92] суб'єктивним по суті, передаючи точку зору персонажа. Від того, наскільки порушено суб'єктивністю авторське оповідання, залежить і вся побудова добутку, і співвідношення з іншими типами оповідання, і образ автора»2.
Установка на передачу субъектно-мовного плану героя, його точки зору приводить до субъективизации авторського оповідання, що може проявлятися в різного ступеня. У тексті прозаїчного добутку в результаті можуть бути представлено три типи контекстів: 1) контексти, що містять властиво авторське оповідання (однопланові й об'єктивне), 2) контексти, що включають різні форми мовлення персонажів, і, нарешті, 3) контексти, що сполучають план автора й план персонажа. Порівн., наприклад:

Ще ранком сьогодні вона була в захваті, що всі так добре влаштувалося, під час же вінчання й тепер, у вагоні почувала себе винуватої, обманутої. От вона вийшла за богатого, а грошей у неї все-таки не було, вінчальне плаття шили в борг, і коли сьогодні її проводжали батько й брати, вона по їхніх особах бачила, що в них не було ні копійки. Чи будуть вони сьогодні вечеряти? А завтра? (А.П. Чехов. «Ганна на шиї»).

В основі оповідання - взаємодія різних точок зору в тексті при, домінуючої ролі однієї з них. Структура оповідання прозаїчного тексту відбиває такі його властивості, як диалогичность і множинність точок зору й
1 Див., наприклад: Бахтин М.М. Проблеми поетики Достоєвського. - М., 1983 Виноградов В. В. Про мову художньої прози. - М., 1980; Одинцов В. В. Стилістика тексту. - М., 1980; Успенський Б.А. Поетика композиції. - М., 1970. [92]
2 Кожевникова Н.А. Про типи оповідання в радянській прозі // Питання мови сучасній росіянці літератури. - М., 1971. - С. 118-119.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]