Філологічний аналіз тексту

Осінь сме-[94]-няется аукториальным, слово якого вносить і героїню-оповідачку в поминальний список. Порівн.:

Живі пішли від мене, Алена, Тіма, Катя, малюсінький Микола теж пішов. Алена, Тіма, Котячи, Микола, Андрій, Серафіма, Ганна (ім'я оповідачки виділене мною. - Н.Н.), простите сльози1.

«Отже система мовних структур персонажів у їхньому співвідношенні з оповідачем, оповідачем або оповідачами»2 становить структуру оповідання добутку, або нарративную структуру. Це спосіб подання зображуваного миру.
У художній прозі структура оповідання базується на принциповому розрізненні автора добутку й оповідача або оповідача (оповідач, як уже відзначалося, насамперед виділяється в типах оповідання, орієнтованих на імітацію усного мовлення), а при розгляді текстів, яким властиво «багатоголосся», - на розмежуванні «голосу» оповідача й «голосів» персонажів. У структурі оповідання відбивається й можлива позиція адресата тексту, а в ряді випадків виділяються й засобу встановлення з ним безпосереднього контакту.
В 70- 80-е роки XX в. поняття «структура оповідання» збагачується результатами застосування до тексту комунікативного підходу. У цьому випадку текст розглядається багато в чому як аналог мовного акту. «Літературної комунікації, так само, як і повсякденному людському спілкуванню, властиві такі прагматичні параметри, як автор мовлення, його комунікативна установка, адресат і пов'язаний з ним перлокутивный ефект (эстетическое вплив)»3. Фактор адресата останні десятиліття враховується як у лінгвістичних, так і в літературознавчих дослідженнях тексту. Так, Х. Линк відзначає, що авторові кожного тексту відповідає «абстрактний або імпліцитний читач»4, що сприймає стилістичні прийоми добутку. В. Изер підкреслює, що кожний текст припускає певного «внутрішнього читача»5, тип якого обумовлений историко- культурною ситуацією, а роль «запрограмована» у тексті. На думку У. Эко, будь-який текст створює свого читача через вибір: 1) певного лінгвістичного коду; 2) певного літературного стилю: «Текст є не що інше, як семанти- копрагматическая продукція свого зразкового читача»6. [95]
Облік фактора адресата насамперед проявляється у включений у текст звертань до йому. Ці звертання займають, як правило, досить стійку позицію: вони відкривають текст, потім повторюються частіше на початку глав, можуть використовуватися й в фіналі. Звертання звичайно пов'язані з переходом від однієї теми до іншої. Вони мотивуються прагненням автора виразити свої інтенції, підкреслити мета оповідання, визначити особливості викладу або акцентувати ту або іншу думка, див., наприклад: Вибачите мене, стругаючи моя читачка, якщо я так незабаром перебігаю від одного враження до іншого, переношу вас так швидко від одного портрета до іншого портрета (В.А. Соллогуб); 3а мною, читач Хто сказав тобі, що немає на світі теперішньої, вірної, вічної любові?.. (М. Булгаков).
Звертання до читача особливо широко поширені російській прозі кінця XVIII - першої половини XIX в., див., наприклад, добутку Н.М. Карамзина, А. Бестужева-марлинского, М. Погодина, В. Соллогуба й ін., при цьому регулярно використовуються стійкі формули адресації (читач, ласкавий читачу,
1 Петрушевская Л. Таємниця будинку. - М., 1995. - С. 508.
2 Виноградов В.В. Про теорію художнього мовлення. - М., 1971. - С. 118.
3 Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Изв. АН СРСР. Сірий. літ. і мови. - 1981. - Т. 40. - № 4. - С. 365.
4 Link H. Rezeptionsforschung: Eine Einfiihrung in Methoden und Probleme. - Stuttgart, 1976.
5 Iser W. Der implizite Leser. - Munchen, 1972.
6 Eco U. The role of the reader. - Bloomington; London, 1979. - P. 43. [95]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]