Філологічний аналіз тексту

Осінь Форми передачі мовлення Егорушки представлені в тексті обмежено: невелике кількість реплік reроя (їх усього 39), причому, як правило, вони не є розгорнутими - це або питання хлопчика, або його короткі відповіді, або звертання до іншим персонажам.
Опис реалій, побачених хлопчиком під час поїздки, людей, з якими звела його доля, у багатьох контекстах дається; з погляду Егорушки, однак до формам невласно-прямого мовлення автор звертається порівняно рідко, обмежений і діапазон засобів невласно-прямого мовлення: це переважно питальні речення, які вживаються при переході від авторського мовлення до внутрішнього мовлення героя, емоційно; пофарбовані оцінні речення (Який чаклун!), а також окремі слова, характерні для мовлення Егорушки (мамаша й ін.), і лексичні засоби вираження оцінки типу ненависний, противний, неуважні в тексті:

Хто ж, нарешті, цей невловимий таємничий Варламов, про яке так багато говорять, якого нехтує Соломон і який потрібний навіть гарній графині? Сівши на передок поруч із Дениской, напівсонний Егорушка думав саме про цю людину. Дивився він на небо й думав про щасливого Костянтина і його дружину. Навіщо люди женяться? До чого на цьому світлі жінки?1

Обмеженість засобів невласно-прямого мовлення пов'язана з тим, що оповідання в «Степу» насамперед відбиває психологічну точку зору героя, мотивовану його віком, і; передає його часову-просторово-тимчасову позицію; однак своєрідність світосприймання Егорушки виражається переважно в авторського мовлення, що організує оповідання від третьої особи. Мовні сигнали, выделяющие крапку зору головного героя в тексті повести, зв'язані насамперед з фіксацією його рухливої часової-просторово-тимчасової позиції, з вираженням його оцінок.
Зміна просторової позиції Егорушки знаходить висвітлення в зміні синтаксичних конструкцій, що включають якості предиката дієслово руху, а також конструкцій, з-[102]- щотримають перечислительный ряд однорідних членів, фіксуюче різноманіття деталей, побачених у шляху героєм. Ці речення звичайно обрамляються в контексті словами, що вказують на суб'єкт сприйняття, і дієсловами зі значенням думки, почуття й т.п.: Хлопчик удивлявся в знайомі місця, а ненависна бричка бігла мимо й залишала всі за... Бричка біжить, а Егорушка бачить те саме небо, рівнину, пагорби.
Опису в повісті даються зі змінної позиції: спостерігач переміщається в просторі, тому в тексті повести представлені засоби позначення постійно мінливих просторових координат (удалині - поблизу, уліво-вправо, унизу - нагорі й т.п.). Відбиття рухливої позиції перемещающегося в просторі персонажа пов'язане із суб'єктивним (з погляду героя) уживанням «розмірних» прикметників, повторним описом однієї й тієї ж реалії в різних ракурсах з обліком кута, що змінився, зору персонажа й можливої деформації деталей. Порівн., наприклад:

[Млин] видали схожі на маленького чоловічка, що розмахує руками. - Вона ставала усе більше й більше, зовсім виросла, і вуж можна було чітко розглянути її два крила.
Стаючи усе менше й менше, вони [стовпи] біля села зникали... а потім знову показувалися в ліловій далечіні у вигляді дуже маленьких, тоненьких паличок, схожих на олівчики.

З погляду героя дається опис і деякі статичні реалії, інтер'єра, портретів інших персонажів. Сигналами позиції Егорушки в цьому випадку колись
1 Чехов А. П. Избр. соч.: В 2 т. - М., 1979. - Т. 1. Надалі все цитат; приводяться по цьому виданню. [102]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]