Філологічний аналіз тексту

Осінь обозами в Москву й у Нижній, заробляючи так, багато, що нікуди було запроторювати грошей. А які в той час були купці, яка риба, як усе було дешево! Тепер же дороги стали коротше, купці скупіше, народ бідніше, хліб дорожче, усе подрібнювало й звузилося до крайності.

У повісті, нарешті, представлені контексти, що містять можливий кут зору епізодичних персонажів, реконструируемый оповідачем, сигналом гіпотетичності передбачуваної точки зору в цьому випадку служать увідно^-модальні слова, звороти зі значенням можливого порівняння:

З тупим подивом і не без страху, точно бачачи перед собою вихідців з того світла, він, не мигаючи й роззявивши рот, оглядав кумачеву сорочку Егорушки й бричку. Червоний колір сорочки вабив і пестив його, а бричка й спалі під нею люди збуджували його цікавість; бути може, він і сам не помітив, як приємний червоний колір і цікавість притягли його з селища долілиць, і, імовірно, тепер дивувався своєї сміливості.

«Співіснування різних точок зору веде до появи подвійних або багаторазових описів того самого персонажа»1. Так, Димов зображений не тільки з погляду оповідача, але й з погляду Егорушки, Васі, Пантелея. Однак передача 1 точки зору інших персонажів носить обмежений характер: «Бачить степ до кінця тільки один Егорушка. Його степ художньо достовірний, йому, ребенку, Чехов передав бачення, в інших бачення відрізане, скручене оточенням Варламова»2.
Розширення точки зору персонажа в структурі оповідання, посилення в тексті його субъектно-мовного плану - процес, [106] характерний як для прози А.П. Чехова, так і для всієї російської літератури на рубежі XIX-XX вв., однак повість «Степ» займає особливе місце у творчості Чехова. У ній засобу передачі крапки зору персонажа взаємодіють із різноманітними засобами вираження авторської позиції. У тексті повести виділяються фрагменти, у яких провідної є саме авторська точка зору: це не тільки нейтральні описи або форми оповідання, але й авторські сентенції й, нарешті, відступу (глави II, IV і VI), у яких прямо виражаються авторські оцінки й спостерігається концентрація мовних засобів ліричної експресії (повтори, синтаксичний план сьогодення, прямі авторські оцінки, паралелізм побудов, звертання до градації, тенденція до ритмізації). Для цих відступів характерне вживання дієслівних форм в узагальнено-особистому значенні:

Їдеш година^-інший... Попадається на шляху мовчазний старий-курган або кам'яна баба, поставлена бог відає ким і коли, безшумно пролетить над землею нічний птах, мало- помалу на пам'ять приходять степові легенди, оповідання зустрічних, казки няньки-степовички й все те, що сам зумів побачити й осягти душою. І тоді в тріскотні комах, в підозрілих фігурах і курганах, у блакитному небі, у місячному світлі, у польоті нічного птаха, у всім, що бачиш і чуєш, починають чудитися торжество краси, молодість, розквіт сил і жагуча спрага життя; душу дає відгук прекрасній, суворій батьківщині, і хочеться летіти над степом разом з нічним птахом. І в торжестві краси, у надлишку щастя почуваєш напругу й тугу, начебто степ усвідомить, що вона самотня, що багатство її й натхнення гинуть даром для миру, ніким не оспівані й нікому не потрібні, і крізь радісний гул чуєш її тужливий, безнадійний заклик: співака! співака!

Таким чином, авторське мовлення в повісті «Степ» характеризується відкритої суб'єктивністю, у той же час точка зору оповідача постійно взаємодіє з точкою зору персонажа. Вона те накладається на неї й сполучається з нею:

Егорушка оглядався й не розуміла, звідки ця дивна пісня; потім же, коли він прислухався, йому стало здаватися, що це співала трава; у своїй пісні вона, напівмертва, уже
1 Кожевникова Н.А. Мова й композиція добутків А.П. Чехова. - Нижній Новгород, 1999. - С. 47.
2 Шкловский В. Б. Повести про прозу. - М., 1966. - Т. 2. - С. 365. [106]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]