Філологічний аналіз тексту

Осінь загибла, без слів, але жалібно й искренно переконувала когось, що вона ні в чому не винувата...;

те відчужується від точки зору героя й протиставляється їй:

Росіянин людина любить згадувати, але не любить жити; Егорушка ще не знав цього, і перш ніж каша була з'їдена, він уже глибоко вірив, що навколо казана сидять люди, ображені й скривджені долею.

Взаємодія суб'єктних планів оповідача й героя знаходить вираження в використанні в них загальних мовних засобів (повтори порівнянь, слів туга, нудьга, самотній, лексичних [107] одиниць, що містять сему 'невтіленість' развивающийся обох субъектно-мовних планах мотив пісні й ін.). Розбіжність же точок зору й розмежування суб'єктних планів оповідача й персонажа пов'язані з елементами проспекции в тексті. Позиція Егорушки виявляється розщепленої на внутрішню точку зору, пов'язану із часом, зображеним у добутку, і точку зору, віднесену до більше пізнього часу за межами тексту, до «майбутньому» героя. Порівн.: Тепер Егорушка все: приймав за чисту монету й вірив кожному слову, згодом же йому здавалося дивним, що людина, що з'їздила на своєму столітті, всю Русь... знецінив своє багате життя до того, що щораз,; сидячи в багаття, або мовчав, або ж говорив про те, чого не було.
Таким чином, оповідання в «Степу» носить об'ємний характер, в основі його організації - взаємодія й переплетення різних суб'єктних планів, домінуючими серед яких є план оповідача й план Егорушки. Співвідношення цих планів, їх взаимопереходы багато в чому визначають своєрідність композиційно-мовної організації цієї «безсюжетної» повести.

Питання й завдання

1. Виділите всі номінації головного героя в тексті оповідання А.П. Чехова «Ионыч» (1898): доктор Старців, Дмитро Ионыч, Старців і т.п.: Як будується в тексті ланцюжок цих найменувань? Із чиєї крапки зрени вони даються? Які номінації героя є домінуючими в оповіданні? Чим обумовлена зміна номінацій у тексті добутку?
2. Розглянете репліки й монологи Старцева. Як еволюція геро відбивається в його мовленні?
3. Зіставте опису сім'ї Туркиных у главах I, IV і V. Виділить повтори, встречающиеся в цих описах, визначите їхню функцію тексті. Чим різняться дані опису? Із чим зв'язані ці розходження Виділите інші типи повторів, визначите їх функції.
4. На думку З.Паперного, «парадоксальність» оповідання в тім, що «відштовхуючись від Туркиных», герой «опускається набагато нижче Туркиных»1; Доведіть, що в главі оповідання Туркины побачені оповідачем Ионычем по-різному. Які мовні засоби вказують на позиції героя, як виражається при цьому точка зору автора?
5. Знайдіть в оповіданні контексти, що містять внутрішнє мовлення героя Якими засобами вона передається, як вона організована?
6. Виділите невласно-пряме мовлення героя. Які засоби невласно-прямого мовлення використовуються в оповіданні?
7. Проаналізуйте текст глави II. Які описи в ній дані з погляду головного героя? Виділите мовні кошти, що вказують на кут зори Ионыча. Як засобу вираження точки зору героя взаємодіють із авторським мовленням? [108]
8. У тексті оповідання представлені різні форми передачі субъектно-мовного плану героя (пряма, непряма, внутрішня, невласно-пряма мовлення). Як розподіляються вони в тексті добутку? Яке співвідношення цих форм і їхній розвиток в оповіданні?
9. Які «голоси» інших персонажів представлені в мовній структурі оповідання? Які способи передачі чужого мовлення при цьому використовуються?

«Літо Господне» И.С.Шмельова:
контаминированная структура оповідання

1 Паперный 3. Записні книжки Чехова. - М., 1976. - С. 52. [108]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]