Філологічний аналіз тексту

Осінь проголошення мовлення знаходить особливе пунктуаційне» оформлення. Улюблений знак письменника - многоточие, що вказує на незавершеність висловлення, відсутність точної номінації, пошуки єдино вірного слова, нарешті, на емоційне стан оповідача; порівн.:

Дивлюся на свічку, на живий вогник, від бджілок. Дивлюся на волохаті вербешки... - таких вуж ніхто не зробить, тільки Бог... Чую раптом тріск... і спалахнуло! - спалахнули в мене вербешки. Ах, який радісний, гіркуватий захід, чудесний, вербний, і в цьому заході щось таке світле, таке... таке...

Образ звучного мовлення створюється й численними звукоподражаниями, отражающими «сиюминутное» стан природи або навколишнього оточення. Текст як би оркестрований включенням у нього різноманітних дієслівних вигуків і звукоподражаний: Починається сонне шипенье, начебто по снігу рубають, - так жвакает. А потім - тупий-тупий-тупий... тупі-туки... тук^-туки-туп-туки...; Тепер уже скрізь краплі: Під сосонкою - кап^-кап-кап-кап... Під ялинкою - кап^-кап-кап-кап... Геть як краплі грає... - та-та-та!; И раптом... соловей!.. живий!.. Боячись, тихо, чуйно... перше своє подав, таке истомно-ніжне, - ти-пу... ти-пу... - ти-пу... - ти-пу... ти-пу, ти-пу, - ти- пу... чок-чок-чок... тритррррррр... але це не можна' словами...
Своєрідність оповідання Шмельова полягає в тому, що в ньому сполучаються елементи двох типів розповіді: «дитячого» розповіді й розповіді дорослого оповідача, - який у ряді випадків звертається до конкретного адресата: Ти хочеш, милий хлопчик, щоб я розповів тобі про наше Різдво. Ну, що ж... Не зрозумієш чого - підкаже серце.
Оповідання «Різдво», наприклад, будується як розповідь із пропущеними репліками й питаннями уявлюваного співрозмовника. Вони частково цитатно відтворюються в мовленні оповідача й диалогизируют її:

Волсви?.. Виходить, мудреці, волхви. А маленький я думав вовки. Тобі смішно? Так, добрі такі вовки, думав. Зірка веде їх, а вони йдуть, притихли. Маленький Христос народився, і навіть вовки добрі тепер... Правда, добре адже?

Формою розповіді, однак, не вичерпується субъектно-мовний' план дорослого оповідача. Оповідання, таким чином,; одернування: при домінуючій в цілому точці зору маленького героя ряд контекстів організований «голосом» саме взрос-[112]-лого оповідача. Це насамперед зачини глав, ліричні відступи в центрі їх, кінцівки, тобто сильні позиції тексту. Ці контексти поєднуються мотивом пам'яті й включають лексичні одиниці із цим семантичним компонентом; порівн.: Але що я пам'ятаю?.. (...) Пам'ятаю - струмливі стовпи, кручені, блискаючі, як діаманти... (із глави «Крижаний будинок»); Як давно це було! Теплий, немов весняний вітерець... - я й тепер його чую в серце... (кінець глави «Чистий понеділок»); ПРО, чудесний, далекий день! Я його знову бачу, і блакитну калюжу, і нові дошки містка, і сонце, що розлилося у воді, і червону шкарлупку, і жовтий, шорсткий палець, що ласкаво витирає мені ока. Я знову чую шерех ялинових стружок... (ліричний відступ у середині глави «Розговины»); Досі бачу, з далечіні років, цегельні зводи, в інеї, чорні глечики з молоком... чую чарівний захід вогкості... чую й бачу минуле, таку покійну, рідну, омоленную душою росіянці, збережену святим Покривом... (ліричний відступ в середині глави «Покрив»). Відзначені контексти вже не містять елементів розповіді: для них переважно характерна орієнтація на книжкове мовлення.
Контексти, організовані точкою зору маленького героя, і спогаду дорослого оповідача розділені в часі (не випадково образ «дали років», взаємодіючий з образом спогаду-сну, часто повторюється в тексті). Їх чергування, зіставлення або накладення створюють у тексті лірична напруга й визначають сполучення мовних засобів різних стилістичних сфер; порівн.:
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]