Філологічний аналіз тексту

Осінь Взаємодія в структурі оповідання різних точок зору й різних тимчасових планів обумовлює сполучення в тексті двох контрастних емоційних тональностей: захопленої радості, розчулення (позиція маленького героя) і сумуй (позиція ребенка, що прогнозує майбутнє, або позиція дорослого оповідача). Для тексту повести характерно паралельне або контактне вживання слів, обозначающих взаємодію позитивних і негативних емоцій і емоційних станів. Вони переважно позначають почуття маленького героя, однак ряд контекстів характеризується диффузностью точок зору, їх слабкої дифференцированностью, порівн.: Мене заливає й радістю, і смутком, хочеться мені чудесного... (глава «Цариця небесна»); Я дивлюся на сіру землю, і вона здається мені інший, начебто вона живаючи, - мовчить тільки. І радісно мені, і отчого-те смутно («Троицын день»).
Можливість сполучення точок зору обумовлює багатозначність і семантичну диффузность ряду лексичних одиниць у тексті добутку: з однієї сторони, вони пов'язані з «мовною маскою» ребенка, з іншого боку - можуть указувати й на план дорослого оповідача, див., наприклад:

а) Одержавши на свято, вони розходяться. До майбутнього року.
Пішло, пройшло. А сонце, всі те ж сонце, дивиться через туман кулею. І ті ж ліси повітряні, у рожевому інеї поутру... (глава «Святки»);
б) Я оглядаюся на Кремль: золотиться Іван Великий, унизу темно, і глухий - не його чи - дзвін томливо позує - по^-мни!..
Крива йде рівним, надійним ходом, і дзенькоти пливуть над нами.
Пам'ятаю (глава «Пісний ринок»).

Семантично дифузійні одиниці - це переважно слова із семою 'пам'ять' або дієслова руху, що позначають перебіг часу й окремі емоційні стани. До цих одиниць примикають висловлення цитатного характеру, які, повторюючись, можуть також здобувати стереоскопічну семантику. Так, наприклад, оцінне висловлення наприкінці глави «Филипповки»: «Щастя моє мигдальне!..», з одного боку, відсилає до слів Маші й може відбивати точку зору маленького героя (Вона... шепотить, така радісна: - Ду-Сик... Різдво незабаром, а там і мясоед... щастя моє мигдальне! - Я знаю: вона рада, що незабаром її весілля. І повторюю в розумі: «щастя моє мигдальне»...); з іншого боку, це висловлення, ужите в сильній позиції тексту - фіналі глави, служить оцінною рамкою спогадів і може розглядатися як сигнал плану оповідача: ...Не хочеться йти. Батько несе мене в дитячу, я притискаюся до його особі, чую мигдальний захід... «Щастя моє мигдальне!..» [115]
У більшості випадків, однак, точки зору ребенка й дорослого оповідача диференціюються в тексті. Традиційне для автобіографічного оповідання протиставлення «минуле - сьогодення» («тепер - тоді») у повісті «Літо Господне» перетвориться в опозицію по характері модальності: вищим ступенем реальності в темпоральной структурі тексту володіє минуле, «втрачений рай» дитинства, Батьківщини. Минуле є для оповідача більше «живим», чим його сьогодення. Сьогодення ж, що відбите в нечисленних контекстах добутку, виявляється позбавленим конкретності й представляється майже ірреальним. Тому основний зміст оповідання - спогаду, які покликані воскресити минуле. Для його зображення обрана внутрішня точка зору: у структурі оповідання, як ми вже відзначали, послідовно використовується саме кут зору ребенка. Перевтілюючись у нього, оповідач знову вертається в щасливий мир дитинства, у результаті сама нарративная структура «Літа Господня» здобуває оцінний характер, виявляється концептуально значимою. «Квазивоспо- минания» або «синхронний» оповідання ребенка служать засобом подолання необоротного лінійного часу, стають способом знаходження втраченого.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]