Філологічний аналіз тексту

Осінь позначеннями долі й пекла.
Образ пекла, «разверзающего вуста своя» (Ис. 5:14), заснований на древніх поданнях про Левіафана. У той же час образ «жерла вічності» воскрешає образ Аїда, у похмурих глибинах якого течуть води ріки забуття - Лети, і великої безодні Тартару. З античною міфологією співвідноситься й дієслівна метафора пожере- ся, що сходить до образа Кроноса (Сатурна), що пожирає своїх дітей і часу, що втілює нещадність.
Жерло як вхід у прірву пекла - образ, що здобуває явно оцінний характер. «Дихотомія "тимчасового" (людського) і "вічного" (Божественного) з неминучістю припускає й оцінну оппозитивность: "хибність", "зіпсованість" часу... і висоту, ціннісний абсолют вічності»1. Образ «жерла вічності» уводить тему Страшного суду. Не позначена в тексті прямо, вона розвивається на основі взаємодії асоціативних збільшень змісту, виникаючих у контексті цілого (...І загальної не піде долі). Багатозначним в останньому рядку виявляється слово доля: з одного боку, воно має тут значення «доля, доля», з іншого боку - реалізує значення «непорушний закон», у тексті актуалізується і його вмотивованість - зв'язок зі словами суд і судити (в давньоруській мові слово доля виступала в значеннях - «суд» і «вирок»). Таким чином, і в останньому рядку восьмивірша проявляється один з основних принципів побудови цього тексту - відродження внутрішньої форми слів, значиме для розгортання його ключових образів. [15]
Отже, у вірші Державіна розвивається мотив суду, що має трохи аспектів: це й визначення щирої ціни діянь людей, і підведення підсумків, і установлення місця мистецтва в історії, і суд часу над людиною, і подолання самого часу (після Страшного суду «часу більше не буде». - Откров. 10:6). Актуалізація цього мотиву пов'язана з поетичною рефлексією.
4. Одиниці, що утворять художній текст, у рамках цієї приватної эстетической системи здобувають додаткові «збільшення змісту», або «обертони змісту» (Б.А. Ларін). Цим визначається особлива цілісність художнього тексту.
«Збільшення змісту» у ньому одержують навіть одиниці незначущі, які в результаті виявляються здатними до семан-тизации. Показовий приклад, що приводить О.Г. Ревзина, що звернулася до розгляду одного з віршів М. Цветаевой:
Неподражаемо бреше життя:
Понад очікування, понад неправду...
Але по тремтінню всіх жил
Можеш довідатися: життя!

«У вірші, - зауважує дослідник, - повторюються звуки, які становлять звуковий вигляд слова "життя". У цей звуковий повтор утягнені слова, які дають оцінку життя, називають фізичний стан людини як розпізнавальний знак життя... Ми вбачаємо ще й додаткові звукові подібності між окремими словами: неправди - жив (повну тотожність), неподражаемо - по тремтінню - очікування. І ми розуміємо, що виділюване на строфічному рівні слово життя не тільки погоджено зі змістом сказаного, але й надає йому объемлющее значення: "тремтіння" життя проявляється в кожному слові, так само як у світі "життя" - і в надії, і в обмані»2.
Умотивованість і додаткові «обертони змісту» здобувають в
1 Яковлева Е. С. Фрагменти російської язикової картини миру: (Моделі простору, часу й сприйняття). - М., 1994. - С. 88. [15]
2 Ревзина О. Г. Загадки поетичного тексту // Комунікативно-значеннєві параметри граматики й тексту. - М., 2002. - С. 418. [16]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]