Філологічний аналіз тексту

Осінь Берізки заглядають у вікна, немов хочуть молитися... - Берізка в кивота ледь видна, гілки її поникли. І треба мною берізка, шарудить листочками. Святі вони, божі. Пройшов по землі Господь і благословив їх і всіх. Всю землю благословив, і от - благодать Господня шумить за вікнами...

Повтор наскрізних рядів («свята», «пам'ять», «світло», «перетворення») становить основу семантичної композиції тексту. Вона, як і зовнішня композиція, носить асиметричний характер: в останній частині повести («Уболівай») розгортаються ряди повторюваних образів, що символізують зло, нещастя, що мають фолъклорно-міфологічну основу (зміїний колір і ін.). Рух перехресних семантичних рядів завершується концентрацією семантичних ознак, пов'язаних з мотивом смерті. Смерть у фіналі осмислюється як багатозначний образ, зв'язаний не тільки з ретроспекцією (спогадами), але й з проспекцией (загибель улюбленого з дитинства миру, втрата Батьківщини). Точка зору, відбита наприкінці оповідання, знову диффузна:

Я знаю: це останнє прощання, прощання з рідним будинком, з усім, що було... Співають - через стекла чутно -
А-Я-А па-а-а
... а-а-ать - ве-чная-а...

У той же час, незважаючи на відзначену асиметрію композиції, на рівні внутрітекстових зв'язків у ній виділяється кільцевий повтор: у першому розділі повести починає розвиватися мотив очищення, звільнення від земного життя як подолання часу (Мені починає здаватися, що тепер колишнє життя кінчається і треба готуватися до того життя... Треба очистити душу від всіх гріхів), а завершується він в останній главі словами із заупокійної молитви. Особистої трагедії героя, усвідомленню їм крихкості й тлінності миру протистоїть мотив знаходження Вічності. Ліричні спогади про дитинство перетворяться, таким чином, в оповідання про духовних основах буття. [119]
Отже, для повісті «Літо Господне» характерні особлива просторово- тимчасова організація й складна, контаминиро ванна структура оповідання, заснована на взаимодействи різних оповідальних форм. Уперше в автобиографическо прозі для зображення минулого застосований розповідь, що створює іл: люзию звучного, вимовного мовлення. Поетика «Літа Господня збагачує росіянку прозу й виявляє нові тенденції в раз витії художнього мовлення XX в.

Питання й завдання

I. 1. Прочитайте повість И.С.Шмельова «Богомілля». Визначите особливості її сюжету і композиції.
2. Визначите тип оповідання. Виявите суб'єктні плани, представлені в структурі тексту.
3. Зіставте оповідальну структуру повістей «Літо Господне» і «Богомілля». У чому їхня подібність?
4. Знайдіть у тексті повести сигнали установки на усне мовлення. Із чим зв'язано їх використання? Визначите роль у структурі тексту розмова ний лексики й фразеології.
5. Розкрийте зміст заголовка повести. Дайте узагальнюючу характеристику структури оповідання.
II. 1. Прочитайте оповідання М.М.Зощенко «Лазня».
2. Визначите тип оповідання.
3. Назвіть ознаки розповіді, характерні для добутку. Аргументуйте свій відповідь.
4. Виділите в тексті оповідання засобу, що стилізують усне мовлення «нелітературного» оповідача.
5. Визначите основні прийоми комічної розповіді М.Зощенко.
6. Охарактеризуйте героя-оповідача. [120]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]