Філологічний аналіз тексту

Осінь ХУДОЖНІЙ ЧАС І ПРОСТІР

Художній час

Поняття просторово-тимчасового континуума істотно значиме для філологічного аналізу художнього тексту, тому що й час, і простір служать конструктивними принципами організації літературного твору. Художній час - форма буття эстетической дійсності, особливий спосіб пізнання миру.
Особливості моделювання часу в літературі визначаються специфікою даного виду мистецтва: література традиційно розглядається як мистецтво тимчасове; на відміну від живопису, вона відтворить конкретність перебігу часу1. Ця особливість літературного твору визначається властивостями язикових засобів, що формують його образний лад: «граматика визначає для кожного мови порядок, що розподіляє... просторікуватість у часі»2, перетворить просторові характеристики в тимчасові.
Проблема художнього часу давно займала теоретиків літератури, мистецтвознавців, лінгвістів. Так, А.А. Потебня, підкреслюючи, що мистецтво слова динамічно, показав безмежні можливості організації художнього часу у тексті. Текст розглядався їм як діалектична єдність двох композиційно- мовних форм: опису («зображення чорт, що одночасно існують в просторі») і оповідання («Оповідання перетворює ряд одночасних ознак у ряд послідовних сприйняттів, у зображення руху погляду й думки від предмета до предмета»3). А.А. Потебня розмежував час реальне й час художнє; розглянувши співвідношення цих категорій у добутках фольклору, він відзначив історичну мінливість художнього часу. Ідеї А.А. Потебні одержали подальший розвиток у роботах філологів кінця XIX - нача-[121]-ла XX в. Однак інтерес до проблем художнього часу особливо оживився в останні десятиліття XX в., що було пов'язане з бурхливим розвитком науки, еволюцією поглядів на простір і час, із прискоренням темпів соціального життя, з обострившимся у зв'язку із цією увагою до проблем пам'яті, джерел, традиції, з однієї сторони; і майбутньому, з іншої сторони; нарешті, з виникненням нових форм у мистецтві.
«Добуток, - помітив П.А. Флоренский - эстетически примусово розвивається... у певній послідовності»4. Час у художньому добутку - тривалість, послідовність і співвіднесеність його подій, засновані на їх причинно-наслідковому, лінійному або асоціативному зв'язку.
Час у тексті має чітко певні або досить розмиті границі (події, наприклад, можуть охопити десятки років, рік, кілька днів, день, година й т.п.), які можуть позначатися або, навпроти, не позначатися в добутку по відношенню до історичного часу або часу, установлюваному автором умовно5 (див., наприклад, роман Е. Замятіна «Ми»).
Художній час носить системний характер. Це спосіб організації эстетической дійсності добутку, його внутрішнього миру й одночасно
1 «При цьому необхідно мати на увазі, що саме в плані просторово-тимчасових характеристик можуть бути знайдені найбільші аналоги між літературою й іншими... видами мистецтв» (Успенський Б. А. Поетика композиції. - М., 1970.-С. 139).
2 Фуко М. Слова й речі: Археологія гуманітарних наук. - М., 1977. - С. 139.
3 Потебня А.А. Естетика й поетика. - М., 1976. - С. 289. [121]
4 Флоренский П.А. Аналіз пространственноести й часу в художньо-образотворчих добутках. - М., 1993. - С. 230.
5 «Наприклад, у фантастичних добутках хронологічний аспект зображення може бути цілком байдужний або дія розігрується в майбутньому» (Sierotwieriski S. Slownik terminow literackich. - Wroclaw, 1966. - S. 55). [122]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]