Філологічний аналіз тексту

Осінь образ, пов'язаний із втіленням авторської концепції, з відбиттям саме його картини миру (згадаємо, наприклад, роман М. Булгакова «Біла гвардія»). Від часу як іманентної властивості добутку доцільно відрізняти час протікання тексту, яке можна розглядати як час читача; таким чином, розглядаючи художній текст, ми маємо справу з антиномією «час добутку - час читача». Ця антиномія в процесі сприйняття добутки може дозволятися різними способами. При цьому й час добутку одернування: так, у результаті тимчасових, зсувів, «пропусків», виділення великим планом центральних подій зображуваний час стискується, скорочується, при соположении ж і описі одночасних подій воно, навпроти, розтягується.
Зіставлення реального часу й часу художнього виявляє їх розходження. Топологічними властивостями реального часу в макросвіті є одномірність, безперервність, необоротність, упорядкованість. У художньому часу всі ці властивості перетворяться. Воно може бути багатомірним. Це зв'язано с самою природою літературного твору, [122] що має, по-перше, автора й читача, що припускає наявність,, по-друге, границі: початок і кінець. У тексті виникають дві тимчасові осі - «вісь розповідання» і «вісь описуваних подій»: «вісь розповідання одномірна, тоді як вісь описуваних подій многомерна»1. Їх співвідношення порбждает багатомірність художнього часу, робить можливими тимчасові зсуви, обумовлює множинність тимчасових крапок зору в структурі тексту. Так, у прозаїчному добутку звичайно встановлюється умовний теперішній час оповідача, що співвідноситься з оповіданням про минулому або майбутньому персонажів, з характеристикою ситуацій у різних тимчасових вимірах. У різних тимчасових площинах може розвертатися дія добутку («Двійник» А. Погорєльського, «Росіяни ночі» В.Ф. Одоєвського, «Майстер і Маргарита» М. Булгакова й ін.).
Не характерна для художнього часу й необоротність (односпрямованість): у тексті часто порушується реальна послідовність подій. За законом необоротності рухається лише фольклорний час. У літературі же Нового часу більшу роль грають тимчасові зсуви, порушення тимчасовий послідовності, перемикання темпоральных регістрів. Ретроспекція як прояв оборотності художнього часу - принцип організації ряду тематичних жанрів (мемуарні й автобіографічні добутки, детективний роман). Ретроспектива в художньому тексті може виступати і як засіб розкриття його імпліцитного змісту - підтексту.
Разнонаправленность, оборотність художнього часу особливо яскраво проявляється в літературі XX в. Якщо Стерн, на думку Э.М.Форстера, «перевернув годинники нагору дном», те «Марсель Пруст, ще більш винахідливий, поміняв місцями стрілки... Гертруда Стайн, що спробувала вигнати час із роману, розбила свої годинники ущент і розметала їхні осколки по світлу...»2. Саме в XX в. виникає роман «потоку свідомості», роман «одного дня», послідовний часовий ряд, у якому руйнується, а час виступає лише як компонент психологічного буття людини.
Художній час характеризується як безперервністю, так і дискретністю. «Залишаючись по суті безперервним у послідовній зміні тимчасових і просторових фактів, континуум у текстовому відтворенні одночасно розбивається на окремі епізоди»3. Відбір цих епізодів визначається эстетическими намірами автора, звідси можливість тимчасових лакун, «стиску» або, навпроти, розширення сюжетного време-[123]-ні, див., наприклад, зауваження Т.
1 Тодоров Ц. Поетика // Структуралізм «за» і «проти». - М, 1975. - С. 66.
2 Форстер Э. М. Вибране. - Л., 1977. - С. 347.
3 Гальперин И. Р. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. - М., 1981. - З 89. [123]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]