Філологічний аналіз тексту

Осінь Манна: «На прекрасному святі оповідання й відтворення пропуски грають важливу, і неодмінну роль».
Можливості розширення або стиску часу широко використовуються письменниками. Так, наприклад, у повісті И.С. Тургенєва «Весняні води» великим планом виділяється історія любові Санина до Джемми - найбільш яскрава подія в житті героя, її емоційна вершина; художній час при цьому вповільнюється, «розтягується», плин же наступного життя героя передається узагальнено, сумарно: А там - життя в Парижу й всі приниження, всі бридкі борошна раба... Потім - повернення на батьківщину, отруєна, спустошене життя, дрібна метушня, дрібні турбота...
Художній час у тексті виступає як діалектична єдність кінцевого й нескінченного. У нескінченному потоці часу виділяється одна подія або їхній ланцюг, початок і кінець їх звичайно фіксуються. Фінал же добутку - сигнал того, що часовий відрізок, представлений читачеві, завершився, але час триває й за його межами. Перетвориться в художньому тексті й така властивість добутків реального часу, як упорядкованість. Це може бути пов'язане з суб'єктивним визначенням крапки відліку або міри часу: так, наприклад, в автобіографічної повісті С. Боброва «Хлопчик» мірою часу для героя служить свято:

Довго я намагався уявити собі, що ж таке рік... і раптом побачив перед собою досить довгу стрічку перлистого-сірувато-перлового туману, що лежала переді мною горизонтально, немов рушник, кинутий на підлогу. <...> чи Ділився цей рушник на місяці?.. Ні, це було непомітно. На сезони?.. Теж якось не дуже ясно... Ясніше було інше. Це були візерунки свят, які розцвічували рік1.

Художній час являє собою єдність приватного й загального. «Як прояв частного воно має риси індивідуального часу й характеризується початком і кінцем. Як відбиття безмежного миру воно характеризується нескінченністю; тимчасового потоку»2. Як єдність дискретного й безперервного, кінцев і нескінченного може виступати й. окремо взята тимчасова ситуація художнього тексту: «Є секунди, їх усього за раз проходить п'ять або шість, і ви раптом почуваєте присутність вічної гармонії, зовсім досягнутої... Начебто раптом відчуваєте всю природу й раптом говорите: так, це правда»3. План же позачасового в художньому тексті створюється за рахунок ис-[124]-користування повторів, сентенцій і афоризмів, різного роду ремінісценцій, символів і інших тропів. Художній час у цьому плані може розглядатися як явище комплементарне, до аналізу якого застосуємо принцип додатковості Н. Бору (протилежні засоби синхронно сполучити не вдається, для одержання цілісного подання необхідні два «досвіди», розсунуті в часі). Антиномія «кінцеве - нескінченне» дозволяється в художньому тексті в результаті використання сполучених, але розсунутих у часі й тому багатозначних засобів, наприклад символів.
Принципово значимі для організації художнього твору такі характеристики художнього часу, як тривалість / стислість зображуваної події, однорідність / неоднорідність ситуацій, зв'язку часу з предметно-событийным наповненням (його заповнювання / незаповненість, «порожнеча»). По цих параметрах можуть протиставлятися як добутку, так і фрагменти тексту в них, що утворять певні тимчасові блоки.
Художній час опирається на певну систему язикових засобів.
1 Бобрів С. Хлопчик. - М" 1976. - С. 133.
2 Тураева З.Я. Категорія часу: Час граматичне й час художнє. - М., 1979. - С. 29.
3 Достоєвський Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. - Л., 1975.- Т. 10. - С. 450. [124]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]