Філологічний аналіз тексту

Осінь Це насамперед система видовременных форм дієслова, їхня послідовність і протиставлення, транспозиція (переносне вживання) форм часу, лексичні одиниці з темпоральной семантикою, відмінкові форми зі значенням часу, хронологічні поноси, синтаксичні конструкції, які створюють певний часовий план (наприклад, номінативні речення представляють в тексті план сьогодення), імена історичних діячів, міфологічних героїв, номінації історичних подій.
Особливе значення для художнього часу має функціонування дієслівних форм, від їхньої співвіднесеності залежить перевага статики або динаміки в тексті, прискорення або вповільнення часу, їхня послідовність визначає перехід від однієї ситуації до іншої .і, отже, рух часу. Порівн., наприклад, що випливають фрагменти оповідання Е.Замятіна «Мамай»: По незнайомому Заміському потерянно бродив Мамай. Пингвиньи крильця заважали; голова висіла, як кран у самовара, що розпаявся...
И раптом піднялася голова, ноги загарцювали двадцатипятилетне...
Форми часу виступають як сигнали різних суб'єктних сфер у структурі оповідання, порівн., наприклад:

Гліб лежав на піску, підперши голову руками, було тихо, сонячний ранок. Нині він не працював у своєму мезоніні. Усе скінчилося. Завтра їдуть, Элли укладається, всі перебуравлено. Знову Гельсінгфорс...
(Б. Зайцев. Подорож Гліба) [125]

Функції видовременных форм у художньому тексті багато в чому типізовані. Як відзначає В.В. Виноградов, оповідальне («событийное») час визначається насамперед coотношением динамічних форм минулого часу доконаного виду й форм минулого недосконалого, виступаючих в процесуально-тривалому або значенні, що якісно^-характеризує. Останні форми відповідно закріплені за описами.
Час тексту в цілому обумовлено взаємодією трьох темпоральных «осей»1:
1) календарного часу, відображуваного переважно лексичними одиницями із семою 'час' і датами;
2) событийного часу, організованого зв'язком всіх предикатів тексту (насамперед дієслівних форм);
3) перцептивного часу, що виражає позицію оповідача й персонажа (при цьому використовуються різні лексико-граматичні засоби й тимчасові зсуву).
Час художнє й граматичне тісно зв'язані, однак між ними не варто ставити знака рівності. «Граматичний час і час словесного добутку можуть істотно розходитися. Час дії й час авторське й читацьке створюються сукупністю багатьох факторів: серед них - граматичним часом тільки почасти...»2.
Художній час створюється всіма елементами тексту, при цьому засобу, тимчасові відносини, що виражають, взаємодіють із засобами, що виражають просторові відносини. Обмежимося одним прикладом: так, зміна конструкцій З; предикатами руху (виїхали з міста, в'їхали в ліс, приїхали в Нижнє Городище, під'їхали до ріки й ін.) в оповіданні А.П. Чехова) «На підведенні», з однієї сторони, визначає тимчасову послідовність ситуацій і формує сюжетне час тексту, з іншого боку, відбиває переміщення персонажа в просторі й бере участь у створенні художнього простору. Для створення образа часу в
1 Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Комунікативна граматика російської мови. - М., 1998. - С. 23.
2 Лихачов Д. С. Поетика давньоруської літератури. - Л., 1971. - С. 240. [126]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]