Філологічний аналіз тексту

Осінь Починаючи з Відродження, у культурі й науці затверджується еволюціоністська теорія часу: основою руху часу стають просторові події. Час, таким чином, розуміється вже як вічність, що не протистоїть часу, а що рухається й реалізується в кожній миттєвій ситуації. Це знаходить висвітлення у літературі Нового часу, сміло необоротності, що порушує принцип, реального часу. Нарешті, XX століття - період особливо сміливого експериментування з художнім часом. Показово іронічне судження Ж.П. Сартра: «...більшість найбільших сучасних письменників - Пруст, Джойс... Фолкнер, Жид, В. Вульф - кожний по-своєму намагалися скалічити час. Одні з них позбавляли його минулого й майбутнього, щоб звести із чистої інтуїції моменту... Пруст і Фолкнер просто напросто "обезглавили" його, позбавивши майбутнього, тобто виміру дій і волі»1.
Розгляд художнього часу в його розвитку показує, що його еволюція (оборотність > необоротність > оборотність) являє собою поступальний рух, у якому кожний вищий щабель заперечує, знімає свою нижчу (перед! що прямує), містить у собі її багатство й знову знімає себе в наступного, третьої, щабля.
Особливості моделювання художнього часу враховуються при визначенні конститутивних ознак роду, жанру, напрямку в літературі. Так, на думку А.А. Потебні, «лірика - praesens», «епос - perfectum»2; принцип відтворення часів-може розмежовувати жанри: для афоризмів і максимов, напри мер, характерно теперішнє постійне; оборотний художній час властивий мемуарам, автобіографічним добуткам. Літературний напрямок також пов'язане з виразно' концепцією освоєння часу й принципами його передачі, при цьому різної буває, наприклад, міра адекватності реально часу. Так, для символізму характерна реалізація ідеї вічно го руху-становлення: мир розвивається за законами «тріади [128] (єдність світового духу з Душею миру - відторгнення Душі миру від всеєдності - поразка Хаосу).
У той же час принципи освоєння художнього часу індивідуальні, це риса идиостиля художника (так, художній час у романах Л.Н. Толстого3, наприклад, істотно відрізняється від моделі часу в добутках Ф.М. Достоєвського).
Облік особливостей втілення часу в художньому тексті, розгляд концепції часу в ньому й, ширше, у творчості письменника - необхіднаа тридцятилітній частина аналізу добутку; недооцінка цього аспекту, абсолютизація одного з приватних проявів художнього часу, виявлення його властивостей без обліку як об'єктивного реального часу, так і суб'єктивного часу можуть привести до помилковим інтерпретаціям художнього тексту, зробити аналіз неповним, схематичним.
Аналіз художнього часу включає наступні основні моменти:
1) визначення особливостей художнього часу в розглянутому добутку:
- одномірність або багатомірність;
- оборотність або необоротність;
- лінійність або порушення тимчасової послідовності;
2) виділення в темпоральной структурі тексту тимчасових планів (площин), представлених у добутку, і розгляд їхньої взаємодії;
3) визначення співвідношення авторського часу (часу оповідача) і
1 Sartre J. P. Situations. - P., 1947. - P. 71.
2 Потебня А.А. Естетика й поетика. - М., 1976. - С. 448 - 449. [128]
3 «На відміну від Достоєвського, Толстой любив тривалість, довжину часу» (Бахтин М.М. Питання літератури й естетики. - М., 1975. - С. 398). [129]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]