Філологічний аналіз тексту

Осінь суб'єктивного часу персонажів;
4) виявлення сигналів, що виділяють ці форми часу;
5) розгляд всієї системи тимчасових показників у тексті, виявлення не тільки їхніх прямих, але й переносних значень;
6) визначення співвідношення часу історичного й побутового, біографічне й історичного;
7) установлення зв'язку художнього часу й простору.
Звернемося до розгляду окремих аспектів художнього часу тексту на матеріалі конкретних добутків («Колишнє й думи» А. И. Герцена й оповідання И. А. Буніна «Холодна осінь»).

«Колишнє й думи» А. И. Герцена: особливості тимчасової організації

У художньому тексті виникає рухлива, часто мінлива й багатомірна тимчасова перспектива, послідовність подій у ньому може не відповідати реальної їхньої хронології. [129] Автор добутку у відповідності зі своїми эстетическими намірами те розширює, то «згущає» час, то сповільнює його,; те прискорює.
У художньому творі співвідносяться різні аспект художнього часу: сюжетний час (тимчасова довжина зображених дій і їх відбиття в композиції добутку) і час фабульне (їх реальна послідовність), авторський час і суб'єктивний час персонажів. У ньому представлено різні прояви (форми) часу (час побутове історичне, час особисте й час соціальне). У центрі уваги письменника або поета може бути і сам образ часу, пов'язаний з мотивом руху, розвитку, становлення, з протиставленням минущого й вічного.
Особливий інтерес представляє аналіз тимчасової організації добутків, в яких послідовно співвідносяться разны тимчасові плани, дається широка панорама епохи, втілюєте певна філософія історії. До таким добуткам ставиться мемуарно-автобіографічна епопея «Колишнє й думи» (1852 - 1868). Це не тільки вершина творчості А.И. Герцена, але й добуток «нової форми» (по визначенню Л.Н. Толстого) У ньому поєднуються елементи різних жанрів (автобіографії» сповіді, записок, історичної хроніки), сполучаються різні форми викладу й композиційно-значеннєві типи мовлення, «надгробний пам'ятник і сповідь, колишнє й думи, біографія умогляд, події й думки, чута й бачене, спогаду й... ще спогаду» (А.И. Герцен). «Краща... із книг присвячених огляду власного життя» (Ю.К. Олеша), «Колишнє й думи» - історія становлення російського революціонера й одна тимчасово історія суспільної думки 30- 60-х років XIX в. «Навряд чи існує ще мемуарний добуток, настільки перейнято свідомим історизмом»1.
Цей добуток, для якого характерна складна й динамічна тимчасова організація, що припускає взаємодію різних тимчасових планів. Принципи її визначені самим автором, що відзначав, що його добуток - «і с п о в е д ь біля якої, із приводу якої зібралися там-сям схоплені спогаду з б ы л о г про, там-сям зупинені думки й д у м» (виділене А.И. Герценом. - Н. Н.). У цій авторській характеристиці, що відкриває добуток, утримується вказівка н основні принципи темпоральной організації тексту: це установка на суб'єктивну сегментацію свого минулого, вільно соположение різних тимчасових планів, постійне перемикання тимчасових регістрів; «думи» автора сполучаються з ретроспективним, але позбавленим строгої хронологічної послідовник-[130]-ности оповіданням про події минулого, включають характеристики осіб, подій і фактів різних історичних епох. Оповідання про
1 Гинзбург Л. Про літературного героя. -Л., 1979. - С. 91. [130]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]