Філологічний аналіз тексту

Осінь минулому доповнюється сценічним відтворенням окремих ситуацій; оповідання про «колишньому» переривається фрагментами тексту, у яких відбивається безпосередня позиція оповідача в момент мовлення або відтвориться отрезок, що, часу.
У такій побудові добутку «чітко позначився методологічний принцип "Колишнього й дум": безперестанна взаємодія загального й частки, переходи від прямих авторських міркувань до їхньої предметної ілюстрації й назад»1.
Художній час в «Колишньому...» оборотно (автор воскрешає події минулого), многомерно (дія розгортається в різних тимчасових площинах) і нелінійно (оповідання про події минулого порушується самоперебивами, міркуваннями, коментарями, оцінками). Крапка відліку, що визначає в тексті зміну тимчасових планів, рухлива й постійно переміщається.
Сюжетний час добутку - час насамперед біографічне, «колишнє», відтвори_ непослідовно,- відбиває основні етапи становлення особистості автора.
В основі біографічного часу лежить наскрізний образ шляху (дороги), в символічній формі життєвий шлях, що втілює, оповідача, що шукає щире пізнання й минаючий ряд випробувань. Цей традиційний просторовий образ реалізується в системі розгорнутих метафор і порівнянь, регулярно повторюваних у тексті й формуючий наскрізний мотив руху, подолання себе, проходження через ряд щаблів2: Шлях, нами вибраний, був не легкий, ми його не залишали жодного разу; поранені, зламані, ми йшли, і нас ніхто не обганяв. Я дійшов... не до мети, а до того місця, де дорога іде з гори...; ...червень повноліття, зі своєю гарячою роботою, зі своїми щебенями на дорозі, бере людини врасплох.; Точно загублені витязі в казках, ми чекали на роздоріжжі. Підеш праворуч - втратиш коня, але сам цілий будеш; підеш ліворуч - кінь буде цілий, але сам загинеш; підеш уперед - всі тебе залишать; підеш назад - этого вуж не можна, туди для нас дорога травою заросла.
Ці развивающиеся в тексті тропеические ряди виступають як конструктивний компонент біографічного часу добутку й становлять його образну основу.
Відтворюючи події минулого, оцінюючи їх («Минуле - не коректурний аркуш... Не все можна поправити. Воно залишається, [131] як відлите в металі, докладне, незмінне, темне, як бронза. Люди взагалі забувають тільки те, чого не варто пам'ятати або чого вони не розуміють») і переломлюючи через свій наступний досвід, А.И. Герцен максимально використовує експресивні можливості видовременных форм дієслова.
Зображувані в минулому ситуації й факти оцінюються а тором по-різному: деякі з них описуються гранично коротко, інші ж (найбільш важливі для автора в емоційно эстетическом або ідеологічному відношенні), навпроти, виділяються «великим планом», час при цьому «зупиняється» іл уповільнюється. Для досягнення цього эстетического ефекту використовуються форми минулого часу недосконалого виду іл форми теперішнього часу. Якщо форми минулого доконаного виражають ланцюг послідовно, що переміняються дій, т форми недосконалого виду передають не динаміку події, динаміку самого дії, представляючи його як, що розгортається процес. Виконуючи в художньому тексті не тільки «відтворюючу», але й «изобразительно живописующую», «описову» функцію3, форми минулого недосконалого
1 Гинзбург Л. «Колишнє й думи» Герцена. - Л., 1957. - С. 200-201.
2 Ці щаблі чітко виділяються й позначаються автором: «дитинство», «перша молодість», «друга молодість», «молода юність», «новий відділ життя... перейнятий любов'ю» і ін. При цьому переосмислюються значення ряду лексичних одиниць, наприклад слів юність і молодість, які співвідносяться як індивідуально-авторські контекстуальні антоніми. [131]
3 Див.: Виноградов В.В. Російська мова. - М., 1972. - С. 442. [132]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]