Філологічний аналіз тексту

Осінь
Сильно билося серце, коли я знову побачив знайомі, рідні вулиці, місця, домы, яких я не бачив біля чотирьох років... Кузнецький міст, Тверской бульвар... от і будинок Огарьова, йому насунули якийсь величезний герб, він чужий вуж... от Кухарська - дух займається: у мезо-[133]-ніні, у кутовому вікні, горить свічка, це її кімната, вона пише до мене, вона думає про мене, свіча так весело горить, так мені горить1.

Таким чином, біографічний сюжетний час добутку нерівномірно й переривчасто, воно характеризується глибокої, але рухливою перспективою; відтворення реальних біографічних фактів сполучається з передачею різних аспектів суб'єктивного усвідомлення й виміру часу автором.
Час художнє й граматичне, як ми вже відзначали, тісно зв'язані, однак «граматика виступає - як шматок смальти в загальній мозаїчній картині словесного добутку»2. Художній час створюється всіма елементами тексту.
Лірична експресія, увага до «миті» сполучаються в прозі А.И. Герцена з постійною типізацією, із соціально-аналітичним підходом до зображуваного. Уважаючи, що «у нас необхідніше, ніж де-небудь, знімати маски й портрети», тому що «ми жахливо розпадаємося з тільки що минулим», автор сполучить; «думи» в сьогоденні й оповідання про «колишній» з портретами сучасників, відновлюючи при цьому відсутні ланки в зображенні епохи: «загальне без особистості - порожнє відволікання; але особистість тільки й має повну дійсність по тій мері, по яке вона в суспільстві».
Портрети сучасників в «Колишньому й думах» умовно можна; розділити на статичні й динамічні. Так, у главі III першого тому представлено портрет Миколи I, він статичний і підкреслено оценочен, мовні засоби, що беруть участь у його створенні, містять загальна семантична ознака «холод»: обстрижена й взлызистая медуза з вусами; краса його обдавала холодом... Але головне - ока, без усякої теплоти, без усякого милосердя, зимові очі.
Інакше будується портретна характеристика Огарьова в главі IV того ж тому. Опис його зовнішності супроводжується введенням; елементів проспекции, зв'язаних с майбутнім героя. «Якщо мальовничий портрет - це завжди як би зупинене в часу мить, те словесний портрет характеризує людини в "діях і учинках", що ставляться до різного "моментам" його біографії»3. Створюючи портрет Н. Огарьова в отроцтві, А.И. Герцен, одночасно називає риси героя в зрілості: Рано виднілося в ньому те помазання, що дістається не многим, - на чи лихо, на чи щастя... але напевно на те, щоб не бути в юрбі... беззвітний смуток і надзвичайна лагідність просвічували із сірих більших очей, натякаючи на майбутній ріст великого духу; таким він і виріс. [134]
Сполучення в портретах різних тимчасових точок зору при описі й характеристиці героїв поглиблює рухливу тимчасову перспективу добутку.
Множинність представлених у структурі тексту тимчасових точок зору збільшується за рахунок включення фрагментів щоденника, листів інших героїв, уривків з літературних творів, зокрема з віршів Н.Огарьова. Ці елементи тексту співвідносяться з авторським оповіданням або авторськими описами і часто протиставляються їм як справжнє, об'єктивне - суб'єктивному, перетвореному часом. Див., наприклад: Правда того часу так, як вона тоді розумілася, без штучної перспективи, що дає далечінь, без охолодження часом, без виправленого висвітлення променями, що проходять через ряди інших подій, збереглася в записній книзі того часу.
Біографічний час автора доповнюється в добутку елементами
1 Показова тут форма мені зі значенням адресата дії. Її ненормативне вживання підсилює суб'єктивність і емоційність опису виділяє деталь великим планом.
2 Лихачов Д. С. Поетика давньоруської літератури. - Л., 1971. - С. 240.
3 Барахов В. С. Літературний портрет: Джерела, поетика, жанр. - Л., 1985. - С. 31. [134]
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]