Філологічний аналіз тексту

Осінь Наше історичне покликання, наше діяння в тім і складається, що ми нашим розчаруванням, нашим стражданням доходимо до смиренності й покірності перед істиною й рятуємо від цих скорбей наступні покоління...

У зв'язку поколінь затверджується єдність людського роду, історія якого представляється авторові безустанним прагненням уперед, шляхом, що не має кінця, але що припускає, однак, повторення певних мотивів. Ті ж повторення А.И. Герцен знаходить і в людському житті, плин якої, з його погляду, володіє своєрідним ритмом:

Так, у житті є пристрасть до ритму, що вертається, до повторі-, нию мотиву; хто не знає, як старчество близько до дитинства? Вдивитеся, і ви побачите, що по обох сторони повного розпалу життя, з її вінками із квітів і терний, з її колисками й трунами, часто повторюються епохи, подібні в головних рисах.

Саме історичний час особливо важливо для оповідання: у становленні героя «Колишнього й дум» відбивається становлення епохи, біографічний час не тільки протиставляється історичному, але й виступає як один з його проявів.
Образи-Домінанти, які характеризують у тексті й час біографічне (образ шляху), і час історичне (образ моря, стихії), взаємодіють, їхній зв'язок породжує рух приватних наскрізних образів, пов'язаних з розгортанням домінанти: Я не їду з Лондона. Нікуди й нема чого... Сюди прибило й кинуло хвилями, так що безжалісно ламали, що крутили мене й всі мені близьке.
Взаємодія в тексті різних тимчасових планів, співвіднесеність в добутку часу біографічного й часу історичного, «відбиття історії у людині» - відмінні риси мемуарно-автобіографічної епопеї А.И. Герцена. Ці принципи тимчасової організації визначають образний лад тексту й знаходять висвітлення в мові добутку. [138]

Питання й завдання

1. Прочитайте оповідання А. П.Чехова «Студент».
2. Які тимчасові плани зіставляються в цьому тексті?
3. Розглянете мовні засоби вираження тимчасових відносин. Яку роль вони грають у створенні художнього часу тексту?
4. Які прояви (форми) часу представлені в тексті оповідання «Студент»?
5. Як зв'язані в цьому тексті час і простір? Який хронотоп, з вашої крапки зору, лежить в основі оповідання?

Оповідання И.А. Буніна «Холодна осінь»: концептуалізація часу

У художньому тексті час не тільки событийно, але й концептуально: часовий потік у цілому й окремих його відрізках членуються, оцінюються, осмислюються автором, оповідачем або героями добутку. Концептуалізація часу - особливе подання його в індивідуальній або народній картині миру, тлумачення змісту його форм, явищ і ознак - проявляється:
1) в оцінках і коментарях оповідача або персонажа, включених у текст: І багато чого, багато чого пережито було за ці два роки, що здаються такими довгими, коли уважно думаєш про їх, перебираєш у пам'яті всі те чарівне, незрозуміле, незбагненне ні розумом, ні серцем, що називається минулим (И. Бунін. Холодна осінь);
2) у використанні тропів, що характеризують різні ознаки часу: Час, боязка хризаліда, обсипана борошном капусниця, молоде єврейка, що прильнули до вікна годинникаря, - краще б ти не дивилася! (О. Мандельштам. Єгипетська марка);
3) у суб'єктивному сприйнятті й членуванні тимчасового потоку відповідно до прийнятої в оповіданні крапкою відліку;
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]