Філологічний аналіз тексту

Осінь короткий строк - адже все зрештою забувається? У спогадах героїні продовжують жити й виявляються [143] більше реальними, чим її сьогодення, і покійні батько й мати, і загиблий у Галичині наречений, і чисті зірки над осіннім садом, і самовар після прощальної вечері, і рядка Фета, прочитані нареченим і, у свою черга, що також зберігають пам'ять про збіглим (Є якась сільська осіння принадність у цих віршах: «Надягни свою шаль і капот...» Часи наших дідусів і бабусь...).
Енергія й творча сила пам'яті звільняють окремі моменти існування від плинності, дробности, незначності, укрупнюють їх, відкривають в їх «таємні візерунки» долі або вищий зміст, у результаті встановлюється щире час - час свідомості оповідача або героя, що протиставляє «непотрібному сну» буття неповторні миті, що запам'яталися назавжди в пам'яті. Мірою людського життя тим самим зізнається наявність у ній моментів, дієприкметникових до вічності й звільнених від влади необоротного фізичного часу.
Питання й завдання

1.1. Перечитайте оповідання И. А. Буніна «В одній знайомій вулиці».
2. На які композиційні частини членують текст повторювані в ньому цитати з вірша Я. П. Полонского?
3. Які тимчасові відрізки відображені в тексті? Як вони співвідносяться один з одним?
4. Які аспекти часу особливо значимі для побудови цього тексту? Назвіть мовні засоби, які їх виділяють.
5. Як співвідносяться в тексті оповідання плани минулого, сьогодення й майбутнього?
6. У чому своєрідність кінцівки оповідання й несподіванка її для читача? Зрівняєте фінали оповідань «Холодна осінь» і «В одній знайомій вулиці». У чому їхня подібність і розходження?
7. Яка концепція часу відбита в оповіданні «В одній знайомій вулиці»?
II. Проаналізуйте тимчасову організацію оповідання В.Набокова «Весна у Фиальте». Підготуйте повідомлення «Художній час оповідання В.Набокова «Весна в "Фиальте"».

Художній простір

Текст пространствен, тобто елементи тексту володіють певної просторовою конфігурацією. Звідси теоретична й практична можливість просторового трактування тропів і фігур, структури оповідання. Так, Ц. Тодоров відзначає: «Найбільш систематичне дослідження просторової організації в художній літературі було проведено Романом Якобсоном. В своїх аналізах поезії він показав, що [144] всі шари висловлення... утворять сформовану конструкцію, засновану на симетріях, наростаннях, протиставленнях, параллелизмах і т.п., які в сукупності складаються в теперішню просторову структуру»1. Подібна просторова структура має місце й у прозаїчних текстах, див., наприклад, повтори різних типів і систему опозицій у романі А.М. Ремизова «Ставок». Повтори в ньому - елементи просторової організації глав, частин і тексту в цілому. Так, у главі «Сто вусів - сто носів» тричі повторюється фраза Стіни білі-білі, від лампи блищать, начебто тертим склом посипані, а лейтмотивом усього роману служить повтор речення Кам'яна жаба (виділена А.М. Ремизовым. - Н.Н.) ворушила потворними перетинчастими лабетами, що звичайно входить у складну синтаксичну конструкцію з лексичним складом, що варіюється.
Дослідження тексту як певної просторової організації припускає, таким чином, розгляд його обсягу, конфігурації, системи повторів і протиставлень, аналіз таких топологічних властивостей простору,
1 Структуралізм: «за» і «проти». - М., 1975. - С. 84.
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172]